MYŚL TEORETYCZNA

Myśl teoretyczna powinna być usystematyzowanym dalszym ciągiem naturalnych naj­prostszych odruchów poznawczych. W ich prostocie tkwi możliwość ich aksjomatyzacji. Warunkiem posuwania się naprzód nauki jako siły spo­łecznej jest nieustający dynamizm myśli, zachowującej w tym dynamizmie ciągłość ruchu i nie tracącej równowagi dzięki „statyce” punktów oparcia. Te punkty oparcia są jednocześnie kryteriami ocen, umożliwiającymi orientację w wartości poszczególnych pozycji literatury naukowej, która to wartość bywa rozmaita. Rozszerzanie zakresu społecznych oddziaływań nauki, czyli to, co bywa nazywane jej popularyzacją, nie może polegać na tłumaczeniu na język potoczny peryferycznych osiągnięć badań specjalnych, ale powinno mieć na celu informowanie o podstawowych założeniach nauk, o tych epis- temologicznych aksjomatach, które dają się formułować w słowach możli­wie najprostszych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)