MYŚLEĆ I POZNAWAĆ

Myśleć, poznawać to — znów według słownikowych definicji — „Uświa­damiać sobie związki zależności między rzeczami, zjawiskami, elementami czego, uświadamiać sobie nie po to, żeby się zatrzymać na rozumieniu, ale po to — taki jest obowiązek leksykografa — żeby móc to, co się zrozu­miało, przekazać innym uczestnikom polskiej wspólnoty językowej. Wspólnota językowa jest wspólnotą pracy, która uczestniczących w niej zobowiązuje nie tylko do tego, żeby słowa polskie znać i dobrze rozumieć, ale do tego także, żeby z nich robić właściwy użytek, żeby umieć się nimi posługiwać jako narzędziami działania — społecznie pożytecznego dzia­łania. Definiowanie znaczeń wyrazów to ułatwianie tego działania, to praca w samej swojej istocie pragmatyczna, polegająca na transponowaniu treści znaczeniowej słów, która jest niejako zasobem energii potencjalnej, ukrytym w komórkach mózgowych pamięci mówiących, na aktualne, zakresowe, sytuacyjne użycia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)