MYŚLENIE JAKO PROCES SPOŁECZNY

Język bywa zwykle określany jako narzędzie myśli. To określenie, w którym myśl zostaje wyodrębniona jako siła nadrzędna w stosunku do języka, jest zbyt ogólne i z racji tej ogólności niepełne. Gdy mówimy myśl, to nasuwają się pytania: o czym i czyja? Myśl jest funkcją podmiotu myś­lącego; zobiektywizowanie jej treści możliwe jest w słowach, słowa zaś są wspólne wszystkim uczestnikom danego środowiska językowego. My­ślenie językowe, nawet w każdym swoim indywidualnym przebiegu, jest procesem społecznym — jego aktualizacją jest porozumiewanie się kogoś z kimś, to zaś jest jedną z form ludzkiego działania — tą mianowicie formą, która stanowi przedmiot badania nauki zwanej językoznawstwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)