NIEŚCISŁY SPOSÓB

Ten sposób wyrażania się jest nieścisły: barbarzyństwo jest barbarzyństwem, a jeżeli technika jest w ręku barbarzyńców, to znaczy, że jest w ręku ludzi, których nie dotknął, nie ogarnął proces cywilizacji w tym znaczeniu, jakie ma ten wyraz zgodnie ze swoją etymologią: po łacinie civilis to ‚obywatelski, uspołeczniony’. Anonimowy, nie wiadomo dlaczego prawie nie cytowany u nas autor wstępu do traktatu Parkosza o ortografii napisanego w wieku XV, światły humanista, widział najściślejszy związek pojęcia civilitas ze zdolnością myślenia i formułowania sądów i pisał komentując Arystotelesa (tłumaczę z łaciny) „człowiek jest istotą społeczną, to znaczy cywilizowaną, oswojoną i domową, zdolną do komunikowania innym swoich pojęć za pomocą znaków głosowych”. Barbarzyńca ani nie dba o formułowanie sądów, ani się nie zachowuje względem innych ludzi jak względem współdomowników, jak względem istot bliskich sobie, jego zaś znaki głosowe nie są środkami komunikowania pojęć, ale są uwłacza­jącym. godności człowieka krzykiem, który znamy z okupacyjnego doświad­czenia sprzed lat dwudziestu kilku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)