POTRZEBA SPRECYZOWANIA

Sprecyzowania wymagałoby również samo w sobie bardzo dys­kusyjne twierdzenie, jakoby języki europejskie ujmowały świat jako zbiór rzeczy i stanowiące do niego pendant twierdzenie o ujmowaniu świata jako zbioru zdarzeń przez język Hopi. Takie sformułowania nie nasuwają się językoznawcy, mogą one raczej budzić w nim niepokój, czy nie są to dicta de omni et de nullo. Zwróćmy się do faktów nam najbliższych, najłat­wiej sprawdzalnych, a więc do faktów języka polskiego. Czy dadzą się w jezyku polskim stwierdzić fakty, które świadczyłyby o tym, że pogląd na świat Polaków różni się od poglądu na świat narodów mówiących innymi językami i że przyczyny tych różnic tkwią w polskim systemie językowym wywierającym wpływ na tych, którzy mówią językiem polskim?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)