SZKICOWE UWAGI

Ze szkicowo sformułowanych tu uwag krystalizowałby się wniosek, że krąg zagadnień, w którym dla humanisty zamykają się kwestie doty­czące najbardziej podstawowych różnic między dwoma dwudziestoleciami, a właściwie nawet między tym, co przeżywamy dziś, a tradycyjną dominan­tą w nurcie naszej kultury, obejmuje zagadnienia stosunku, najogólniej mówiąc, świadomości do bytu, a precyzując, stosunku indywidualnej świadomości do tego, co jest względem niej zewnętrzne, co jest poza nią, a to znaczy stosunku elementu do całości, stosunku jednostki do środowi­ska, zarówno w biologicznym, jak i socjologicznym rozumieniu tych słów.Archimedesowym punktem oparcia nauki i wszystkich potencjalnie tkwiących w niej konsekwencji praktyczno-społecznych jest dziś koncepcja jedności rzeczywistości. Badanie, poznawanie rzeczywistości jest wykry­waniem relacji zachodzących między jej elementami — tylko tym, a nie jakąkolwiek formą transcendentalizmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)