W ZAKRESIE NAUKOWEJ ORGANIZACJI

Poczynania w zakresie naukowej organizacji życia w skali państwowej powinny się układać w skoordynowaną i zhierarchizowaną całość, taka zaś całość może powstawać tylko wówczas, gdy jej podstawami są koncepcje teoretyczne, zbiegające się— w idealnym przypadku — jak koła koncen­tryczne w jednym punkcie centralnym. Zadaniem najważniejszym — ale i najtrudniejszym — naukowego planowania, a więc i organizowania życia, jest znalezienie tego centralnego punktu.Znamieniem naszej epoki jest nieustannie wzrastająca rola prac zespo­łowych, będących naturalną konsekwencją zarysowywania się coraz nowych zagadnień o charakterze kompleksowym, w miarę jak się krysta­lizują teoretyczne podstawy dyscyplin szczegółowych. Ta tendencja do­środkowa, teoretyczna konwergencja nauk, jest cechą nie mniej charakte­rystyczną, a w każdym razie w konsekwencjach społecznych nie mniej ważną, niż ich naturalna, niejako żywiołowa, specjalizacja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)