WSZECHSTRONNA NAUKA

Nauką szczególnie wielostronną w swej kompleksowości jest języko­znawstwo (co jest często podkreślane, chociaż byłoby przesadą, gdyby na pytanie: czy językoznawstwo jest nauką kompleksową? miał kto od­powiedzieć jak na pytanie: czy wąż ma ogon? słowem: tylko). Charaktery­styka językoznawstwa jako nauki, określenie jego miejsca wśród innych nauk, sprecyzowanie zakresu jego autonomiczności, wyjaśnienie roli mo­gącej mu przypadać w całokształcie naszej kultury wymagają, jak już wspomniałem, pewnej perspektywy historycznej. Humanista z natury rzeczy skłonny jest, porównując epoki historyczne, szukać w nich tych pierwiastków, które w pewnym zakresie, niezależnie od stosunku nadbu­dowy do bazy, stanowią o charakterze atmosfery umysłowej epok, o tym, co nazwać można ogólnie, choć nie najściślej, ich stylem kulturalnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)