ZBYT SILNY NACISK

Zbyt silne kładzenie nacisku na konieczność wewnętrznej koherencji systemów myślowych może być czasem niebezpieczne, bo o prawdziwości sądów rozstrzyga nie ich zwartość logiczna, lecz ich relacja względem rze­czywistości, z drugiej strony jednak należy dbać o mocne podstawowi* punkty oparcia i o nietracenie z nimi kontaktu w miarę posuwania się w obranym kierunku. Świadomość pozajęzykowej funkcji słów, a ogólnie : nierozerwalnej więzi języka z rzeczywistością pozajęzykową, jest jednym z takich podstawowych punktów oparcia wszelkiej racjonalnej teorii: języka, uznawanie tego lub nieuznawanie (a więc relatywizowanie elemen­tów językowych tylko jednych względem drugich) stanowi linię podziału między koncepcjami opartymi na przeświadczeniu, że rzeczywistość jest jedna („ nie ma świata oprócz świata”), i że w obrębie jej granic jest i język, i świadomość ludzi mówiących — a koncepcjami o tendencjach dualistycz­nych, a w ostatecznej instancji mistycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)