ZWIĄZKI JĘZYKOZNAWSTWA

Związki językoznawstwa z zagadnieniami określanymi jako filozo­ficzne są naturalne i bezpośrednie. Niebezpieczeństwo hipostazowania treści znaczeniowej wyrazów grozi językoznawcy mniej niż filozofowi. Zagadnienia, z którymi ma do czynienia w swej praktyce badawczej językoznawca, mają zawsze charakter ogólny, a jednocześnie przez swoją konkretność zapewniają mu one zachowanie równowagi myśli, ujmowanie analizowanych faktów we właściwych proporcjach i rzutowanie ich na właściwe tło: tym właściwym tłem jest zawsze tło społeczno-środowiskowe. Z tym tłem językoznawca związany jest nie tylko jako badacz języka, ale również jako uczestnik życia językowego, uczestnik nie biernie obojętny, ale taki, który przez pryzmat powszednich, szczególnych faktów języko­wych widzi rozległe zagadnienia teoretyczne i dla którego rzeczą natu­ralną jest dbałość o sprawne funkcjonowanie trybów językowego mecha­nizmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)